دانلود رایگان(90دقیقه) فیلم اصول و قوائد پایه افزایش فروش

 

هر حرفه ای و کاری ابزارهای مختص خودش را دارد فروش هم دقیقا از همین قانون تبعیت میکند کافیست شما بدانید چه ابزارهائی برای افزایش فروش وجود دارد و هرکدام را در جای درست و در زمان درست بکار ببندید و از فروش بیش از حد شگفت زده شوید