(90دقیقه ویدئو ) مدیریت و رهبری پیش نیاز موفقیت هر سازمانی است

برای موفقیت در هر کاری نیاز است  ابزارهای انجام آن کار را بشناسیم و از هر کدام بدرستی و در مکان و زمان مناست استفاده کنیم و مدیریت و رهبری هم ابزارهائی دارد که اگر نشناسید زمان و پول فراوانی از داست خواهید داد

مقالات پیشنهادی امیر لطفی به شما جهت بهبود مهارت مدیریت و رهبری

توصیه میشود حتما مقالات را با دقت بخوانید چون هزینه اش از خسارتهای ناشی ازسوءمدیریت بسیار کمتر خواهد بود

محصولات پیشنهادی امیر لطفی جهت بهبود مدیریت و رهبری سازمان و مجموعه شما

گاهی اوقات فاصله شما تا آزاد سازی زمان و منابع  و بهبود شرایط سازمانتان و همین طور وضعیت آشفته کسب و کارتان تنها یک مهارت است و عمدتا همین یک مهارت باعث دو برابر شدن درآمدتان هم خواهد شد آیا واقعا و قتش نشده یه اقدام جدی برای بهبود زندگی و کسب و کارت داشته باشی

88%
تخفیف
3
123,000 تومان
81%
تخفیف
0
380,000 تومان
6
25,000 تومان