انسانها برای یک سال آینده خویش بسیار بزرگ تر از توانمندیشان فکر میکنند اما برای ده سال آینده بسار کوچک

شما هر چقدر که توانمندی و مهارت داشته باشید معمولا این گونه است که برای یک سال آینده خود بسیار بزرگتر از حد توانمندی و قابلیت های خویش دست آورد در نظر میگیرید اما برای ده سال آینده خود هر چقدر هم که مهارت و توانمندیهای کمی داشته باشید معمولا کوچکتر از آنچه قابلیت دستیابی به آن را بدست خواهید آورد می اندیشید

و اما راهکار چیست که بتوانیم در این میان به یک تعادل نسبی دست پیدا کنیم

داشتن هدف و چشم انداز است

اما چشم انداز چیست و چرا باید داشته باشیم و چگونه چشم اندازی داشته باشیم و یک چشم انداز چه ویژگیهائی باید داشته باشد

چشم انداز
روش اصولی نوشتن چشم انداز برای زندگی شخصی و کسب و کار

چشم انداز چیست ؟ چشم انداز مثل یک فانوس دریایی نیست که به ما مقصد را نشان دهد چشم انداز چیزی است که خیلی به وضوح قابل دیدن و نمایش دادن نیست اما چشم انداز یک مسیر مشخص برای رسیدن به یک مقصد مشخص است

به عنوان مثال اگر ما در مرکز زمین و روی خط استوا ایستاده باشیم و بخواهیم به قطب جنوب برویم شاید نتوانیم آن را ببینیم و به همراهانمان نشان دهیم که دقیقا به چگونه محلی میخواهیم برویم اما میتوانیم توصیف خوب و شفافی از منطقه ای که قرار است به آنجا برویم داشته باشیم و در توصیف خود تمام ماجرای سفر را بگنجانیم که چگونه قرار است گام به گام این سفر را طی کنیم و به صورت حدودی یا دقیق چند روز در مسیر هستیم چه جاها و در چه کشورهائی اطراق میکنیم از چه مکانهائی بازدید میکنیم هزینه این سفر چه مقدار خواهد بود چه وسائل و تجهیزاتی به همراه خواهیم داشت و در صورت بروز مشکلات و حوادثی که تا حدودی قابل پیش بینی هستند چه برنامه ای داریم و چگونه با آنها مقابله خواهیم کرد

خواندن مقاله
هدف؛چگونگی هدفگذاری ،دلائل موفقیت و شکست در اهداف

بگذارید قدری ساده تر توضیح دهم قابلیت چشم انداز دقیقا شبیه این است که بخواهید گروهی را راضی کنید که شما را در یک سفر تفریحی که تماما توسط شما برنامه ریزی شده به عنوان مدیر و رئیس بپذیرند و شما به عنوان چنین کسی باید برای راضی کردن افراد ابتدا بدانید که به کجا قرار است بروید دقیقا شرح توصیف شما از مکان و مقصد سفر همان چشم انداز است و به اندازه ای که شما بتوانید به صراحت و شفاف توصیف بهتری از مقصد برای همسفران احتمالی خود داشته باشید احتمال جمع  کردن این گروه دور هم به رهبری شما افزایش خواهد یافت و مسلما هر چقدر در ارائه توصیف مقصد ناتوان ظاهر شوید افراد به سادگی به شما اعتماد نخواهند کرد و نتیجه ای نمیگیرید

چشم انداز دقیقا چنین چیزی است

چشم انداز
چرا چشم انداز اهمیت دارد

چرا باید چشم انداز داشته باشیم ؟

خوب حالا دیگر شما میدانید که به کمک چشم انداز دقیقا آینده را به زمان حال میاوریم و میدانیم که چه میخواهیم و به کدامین سمت قرار است حرکت کنیم و چنانچه از مسیر خارج شده باشیم متوجه میشویم و به کمک چشم انداز میتوانیم در مسیر باقی بمانیم و خود همین باقی ماندن در مسیر میتواند کمک کند هر چند دیرتر اما در نهایت به مقصد برسیم و اگر همین چشم انداز وجود نداشته باشد میتوانیم به سادگی در دریای روزمرگی هایمان گم شویم

درست شبیه هواپیمائی که به عنوان مثال از مبدا مشهد به مقصد تهران میخواهد پرواز کند وقتی از مقصد پرواز میکند به کمک وسیله ای به نا ژیروسکپ در آسمان مسیر درست را ادامه میدهد و اگر ژیروسکپ در مبدا فقط یک درجه مسیر را اشتباه نمایش دهد و هواپیما به آن مسیر ادامه دهد ممکن است به جای تهران از یکی از کشورهای همسایه سر دربیاورد

خواندن مقاله
کیمیاگر

ولی به وسیله ژیروسکپ صحت مسیر طی پرواز چک میشود و چنانچه هواپیما قدری منحرف شده باشد مجددا به مسیر برمیگردد و چشم انداز هم برای ما همین حکم ژیروسکپ را دارد که ما را در مسیر مشخص و هدفمان نگه میدارد و انحراف از مسیر را نمایش میدهد

چگونه چشم اندازی داشته باشیم؟

چشم انداز باید به زمان حال نوشته شده باشد و همانطور که ما در این لحظه از  زندگی کاملا میدانیم که وضعیت درآمدی مان چگونه است در چه محلی زندگی میکنیم کیفیت سطح زندگی مان چگونه است و یا در کسب و کار خود چه دست آوردهائی تا امروز کسب کرده ایم و چه تعداد پرسنل داریم و … که میشود گفت توصیفی از وضعیت  موجود یا وضعیت فعلی مان است به همان صورت میبایست تعریفی از آینده داشته باشیم و بتوانیم آن را در قالب جمله چشم انداز بیان کنیم

ویژگی های چشم انداز چگونه باشد ؟

جمله چشم انداز در معرض دید همگان باشد یعنی ما یک فروشگاه کوچک داریم که یک کارمند بیشتر نداریم همان یک کارمند هم باید بداند که ما قرار است به کدام مقصد برویم و در حال حرکت به سمت چه جایگاهی در حرفه خود هستیم

در واقع جمله چشم انداز میبایستی  : روشن ، شفاف ، واضح و مشخص باشد

زمانبندی چشم انداز میبایستی  بیش از 5 تا 7 سال باشد

کوتاه و ساده ، روشن و شفاف ، الهام بخش و تعهد آور باشد

یعنی بتواند شما را به حرکت و تلاش و تقلا وادار کند