بلاگ

لطفی TV

دانلود ویدئو

7 گام اساسی در افزایش فروش

افراد بسیاری هستند که تصور میکنند تمامی ترفندهای فروش را میدانند اما وقتی این ویدیو را تماشا میکنند تازه متوجه میشوند که چقدر از درآمد بیش از حد غافل هستند و چه راهکارهائی وجود دارد

کافیست ویدیو زیر را تماشا کنید تا متوجه ماجرا شوید

خواندن مقاله
اثر داستان گوئی در افزایش فروش

دیدگاهتان را بنویسید