کوچینگ چیست

کوچینگ رشته تحصیلی جدیدی نیست که برای رشته و موضوعی تازه ایجاد شده باشد. با این حال، با ظهور کوچینگ در دهه اخیر، مفهوم “کوچینگ” واقعاً می تواند در زمینه خریداران مورد بررسی قرار گیرد. قبل از اختراع اصطلاح کوچینگ، افراد حاضر در این رشته از عناوینی به نام مربیگری یاد می کردند.

رشته مربیگری به معنای امروزی آن در اواسط دهه 1980 توسط توماس لئونارد در ایالات متحده آمریکا پایه گذاری شد. چندین مربی حرفه ای ICF را به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی در سال 1995 تاسیس کردند.

کوچینگ یعنی چه؟

کوچینگ مجموعه ای از موضوعات است که سعی دارد به افراد کمک کند بهتر زندگی کنند. همان رشته ای که مارتین سلیگمن سعی در ترویج و تثبیت آن داشت به عنوان روانشناسی مثبت شناخته می شود.

سلیگمن بارها تاکید کرده است که در دهه های اخیر، روانشناسی زندگی خود را وقف حوزه اول کرده است و حوزه دوم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او متوجه شد که روانشناسی قرن بیستم عمدتاً بر ضعف ها، نقص ها، آسیب ها و ترمیم آسیب ها متمرکز شده است و مراقبت از توانایی ها و نقاط قوت افراد برای رشد و تعالی نادیده گرفته شده است. سليگمن پيشنهاد كرد كه روانشناسي نبايد به ديدگاه آسيب شناسي محدود شود، بلكه بايد به نيمه مثبت فرد نيز توجه كرد و از تمام توانايي ها و نقاط قوت افراد براي بهبود سلامت رواني فرد استفاده كرد. این چیزی است که مربیگری بر آن تاکید دارد.

 

 

 

 مربیگری چیست؟

برای پاسخ به سوال “کوچینگ چیست؟” ما افراد را بسته به نیازشان به 2 دسته تقسیم می کنیم:

دسته اول: افرادی که می خواهند تعریف کوچینگ را از دیدگاه مربی بررسی کنند.
دسته دوم: افرادی که می خواهند کوچینگ را از دیدگاه مشتری بدانند. و بدانید که حرکت چه چیزی می تواند برای آنها حاصل شود.
ابتدا به سوال ذهنی دسته اول می پردازیم و به مربیگری از دیدگاه مربی نگاه می کنیم. کوچینگ چیست، از کجا می آید و چه تاثیری بر زندگی مردم دارد؟

تفاوت کوچینگ ، مشاوره و منتورینگ به زبان ساده

شیوه یادگیری

کوچینگ

مشاوره 

منتورینگ

پرسش

چگونه؟

چرا؟

چه چیز؟

تمرکز 

حال

گذشته 

آینده 

هدف

تقویت مهارت ها 

غلبه بر موانع روان شناختی 

پیشرفت و تعهد در قبال اهداف آموزشی

مأموریت

افزایش شایستگی

تعمق خودآگاهی

افق گشایی

ما در کوچینگ چه کار انجام می‌دهیم؟

مشاوره اولیه

تعیین جلسات کوچینگ

کوچینگ حرفه ای

رسیدن به اهداف

همین الان اولین جلسه مشاوره رایگان را تجربه کن!