جعبه ابزار فروشندگی

فرصت طلب باش!

این پکیج شامل چه دوره‌هایی است؟

ده تکنیک و مهارت مذاکره

10 تکنیک و مهارت مذاکره

قیمت : 148,000 تومان

10 تکنیک فروش حرفه ای

قیمت : 148,000 تومان

غلبه بر موانع فروش

قیمت : 148,000 تومان

همین حالا اقدام کنید فرصت محدود!