جعبه ابزار فروشندگی

سرفصل های دوره جامع جعبه ابزار فروشندگی ده تکنک فروش حرفه ای ویدئو حدودا 50 دقیقه Private This lesson is…

Free!

ده تکنیک و مهارت مذاکره

مهارت مذاکره ده تکنیک و مهارت مذاکره Private This lesson is private, for full access to all lessons you need…

Free!

ده خصوصیت فروشندگان برتر

خصوصیات فروشندگان برتر بدان، بساز،ثروتمند شو ویدئو Private This lesson is private, for full access to all lessons you need…

Free!