ده تکنیک و مهارت مذاکره

No Votes 0 Votes
250,000 تومان

مهارت مذاکره ده تکنیک و مهارت مذاکره Private This lesson is private, for full access to all lessons you need…

250,000 تومان
250,000 تومان
250,000 تومان

بسته آموزشی طلایی

No Votes 0 Votes
1,495,000 تومان

ثبت نام دوره

1,495,000 تومان

فروش سطح بالا

No Votes 0 Votes
3,900,000 تومان

دوره جدید فروش سطح بالا https://amirlotfi.com/wp-content/uploads/2023/07/Level%20Up…mp4  مدرس: امیر لطفی  مخاطب: فروشندگان و مدیران کسب‌وکار  مدت زمان دوره 10 ساعت افزودن…

3,900,000 تومان

فروشندگان ثروت ساز

No Votes 0 Votes
1,980,000 تومان
1,980,000 تومان